Bedrijfsvoering

Schoonmaakbedrijf Rein Gaal vind het belangrijk dat normen en waarden in welk beroep dan ook gewaardeerd worden. Om deze reden steunen en staan wij achter de Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaakbranche. Schoonmaakbedrijf Rein Gaal hecht waarde aan adequate training, opleiding en begeleiding van personeel en zijn om deze reden opgenomen in het register van erkende leerbedrijven.
Als onderneming staan wij voor alle mogelijke maatregelen om de arbeidsomstandigheden van ons eigen personeel te verbeteren.

• Gebruik van ergonomisch verantwoorde materialen
• Bevorderen van het gebruik van duurzame middelen
• Vermindering lichamelijke belasting, door te wijzen op een juiste (ergonomische) werkhouding
• Afwisseling in werk, variatie in taken.
• Sturen op acceptabele werkdruk, bij onze calculatie wordt een reële inschatting gemaakt op benodigde tijd per m2 om een aangename werksituatie voor ons personeel te creëren waarbij onze klant mag rekenen op schoonmaak naar hoge kwalitatieve norm.
• Zowel gebruikers van panden evenals werknemers op de hoogte stellen van afspraken (schoonmaakschema’s)
• Verbetering voorlichting, instructies juist gebruik reinigingmiddelen.
• Alle nodige maatregelen treffen om een veilige arbeidsplaats te verwezenlijken.
• Bij ziekte aandacht bevorderen en begeleiden bij terugkeer werkplek.
• Op de hoogte blijven van innovaties.
• Aandacht schenken aan werknemers, zelf controles uitvoeren, hierdoor contact houden met personeel.

Wij werken met zorgvuldig gekozen materialen en middelen.
Zij komen tegemoet aan onze eisen op het gebied van:

• efficiency
• gebruiksvriendelijkheid
• veiligheid
• milieu