Corebusiness

In totaliteit sturen wij op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij binnen onze organisatie voldoende mogelijkheden worden geboden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mocht een organisatie een podium willen bieden voor deze insteek bestaat er bij ons de mogelijkheid om kandidaten van de sociale werkvoorziening binnen onze organisatie in te laten stromen en mee te laten werken met ons eigen personeel. Middels deze combinatie borgen wij onze kwaliteit door de expertise van onze eigen organisatie in te zetten en deze te combineren met een sociaal vooruitstrevende insteek betreft arbeidsparticipatie.