Reinigen van zonnepanelen

Zonnepanelen vies? Per uur 3-5% rendement verlies!
Na de weloverwogen beslissing te kiezen voor zonne-energie(gebruik te maken van zonnepanelen) wordt er na plaatsing beweert dat de panelen beschikken over een ‘zelfreinigende functie’, oftewel; de panelen spoelen zichzelf bij iedere regenbui schoon. Tot op zekere hoogte is dit waar, echter wordt er teveel verwachting aan deze functie gekoppeld. Na verloop van tijd bouwt zich een laag van vervuiling op die niet uit zichzelf verdwijnt waarbij het geval is dat, bij de kleinste stoflaag, de panelen per uur al een rendementsverlies van 3-5% kennen. Daarbij zorgen andere soorten van vervuiling als vogelpoep op hun beurt voor eenzelfde 3-5% verlies per uur(per vlek!)

Het reinigen van panelen kan een hele klus zijn omdat zij vaak lastig bereikbaar zijn en bovenal met zorg dienen te worden gereinigd. Zo kunnen schoonmaakmiddelen met een te hoge zuurgraad de panelen al snel aantasten en kunnen lichtere schoonmaakmiddelen (zoals Allesreiniger) juist een filmlaag achterlaten die hetzelfde rendementsverlies als de oorspronkelijke vervuiling zal veroorzaken. Ook schuursponzen en dergelijke materialen die al gauw in de hand worden genomen als het om hardnekkige vervuiling gaat, zijn risicovol omdat deze beschadiging van uw panelen veroorzaken. Bovenal zal u zelf hoogstwaarschijnlijk kraanwater gebruiken dat een te hoge kalkwaarde heeft en na opdroging vlekken zal achterlaten, die op hun beurt vanzelfsprekend weer voor het genoemde percentage rendementsverlies zal zorgen.

De oplossing? Als schoonmaakbedrijf beschikken wij over een Osmosewater-systeem, een systeem dat beschikt over gezuiverd(kalkvrij) water dat in samenwerking met onze speciale zachte borstel (om beschadiging aan uw panelen te voorkomen) een gepaste reiniging kan realiseren. Deze werkwijze bied de mogelijkheid om met zorg, en spoeling van voldoende gezuiverd water, vrijwel iedere soort vervuiling zorgvuldig van de panelen te kunnen verwijderen. Door de lichte carbonstokken waaraan de borstel is bevestigd kunnen wij gemakkelijk tot een lengte van 18 meter strekken waardoor moeilijk bereikbare panelen geen problemen opleveren.

Ons advies is de panelen jaarlijks te reinigen, waarbij de maanden april/mei de meest wenselijke maanden zijn aangezien deze vooraf gaan aan de meest zonrijke periode.